KULLANIM KOŞULLARI

www.babaminciftligi.com (“İnternet Sitesi”) adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksel Caddesi 30/B Kızılay/ANKARA adresinde mukim Opus Medikal Sistemler Tarım Hayvancılık ve Gıda İşletmeleri İthalat ve İhracat Ticaret Ltd. Şti. (“Babamın Çiftliği”) tarafından işletilen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları (“Kullanım Koşulları”) okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi gerekmektedir.

Babamın Çiftliği dilediği zaman Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeye devam etmeniz gerekmektedir. İnternet Sitesi’ni herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi’ni kullanmamanız gerekmektedir. Babamın Çiftliği dilediği zaman İnternet Sitesi aracılığıyla kampanyalar düzenleyebilir. Bu kampanyalara ilişkin koşullar, İnternet Sitesinde yer almaktadır.

 

İnternet Sitesi’ne Erişim ve Değişiklikler

 

İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir.

İnternet Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir ve bu bilgileri sağlayarak tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

Kullanım Koşulları’na uymamanız halinde Babamın Çiftliği kullanıcı hesabınızı askıya alabilir veya iptal edebilir.

İnternet Sitesi’nin her an erişilebilir olması için makul çabayı göstermemize rağmen, babamın Çiftliği olarak her koşulda İnternet Sitesi’ne erişebilmenizi garanti etmiyoruz. İnternet Sitesi’ne erişiminiz bakım ve güncellemeler nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

 

Babamın Çiftliği’nin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

 

 

Ürün ve Hizmetlerin Yalnızca Kişisel Kullanıma Yönelik Olması

 

İnternet Sitesi’nde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Ürünlerin veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satma hakkınız yoktur. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Kullanım Koşulları’nın ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

Ürün Satışına İlişkin Politika ve Prosedürler

 

İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri görmek için Lütfen Tıklayınız

 

Garanti

 

Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamayı amaçlasak da; İnternet Sitesi’ndeki ürünlerimizin tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir bilgi ve materyalin eksiksiz olduğunu, geçerliliğini ve/veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

 

Bağlantılar

 


Bu İnternet Sitesi’nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Babamın Çiftliği’nin kontrolü altında değildir. Babamın Çiftliği, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına Babamın Çiftliği tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Babamın Çiftliği’nin kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar ve/veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

 

Kullanıcı İçeriği

 

Bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeleri ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi’ne sağladığınızda (“Kullanıcı İçeriği”), söz konusu Kullanıcı İçeriği’nden tamamen siz sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği, Babamın Çiftliği’nin değil, İnternet Sitesinde Kullanıcı İçeriği’ni yayınlayanların sorumluluğundadır. (a) Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan; (b) herhangi bir kanun çerçevesinde veya sözleşme veya vekalet ilişkisi çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız; (c) yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz; (d) herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya herhangi bir karşılık verdiğiniz veya (e) herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriği’nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi’ne sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul ediyorsunuz. Ayrıca, (i) herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başkaca bir şekilde yanlış tanıtmamayı; (ii) herhangi bir şekilde küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, “gizlice takip etmemeyi” veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi; (iii) herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin menşeini saklamak için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi; (iv) kasten veya kasıtsız olarak tabi olunan herhangi bir ulusal veya uluslararası mevzuatı ihlal etmemeyi veya (v) diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamamayı veya depolamamayı da kabul ediyorsunuz.

Babamın Çiftliği olarak İnternet Sitesi’ne iletilen veya İnternet Sitesi’ne konulan Kullanıcı İçeriği’ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Babamın Çiftliği, hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği’ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya Site aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi zarardan ve/veya Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu kabul ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme üyeliğini askıya alma/iptal etme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

Gizlilik Politikası

 

Bu İnternet Sitesi yoluyla aktarılan her türlü bilgi Babamın Çiftliği’nin Gizlilik Politikasına tabidir. Babamın Çiftliği’nin kimliğinizi belirtmemek koşuluyla demografik bilgileriniz ile İnternet Sitesi’ni kullanımınıza ilişkin bilgileri kullanabileceğini ve/veya açıklayabileceğini kabul etmektesiniz.

Gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen Babamın Çiftliği Gizlilik Politikası’nı okuyup onaylayınız.

Fikri Mülkiyet, Lisans ve İndirme Hakları

 

İnternet Sitesinde yer alan yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyal de dâhil ancak bunla sınırlı olmamak üzere (“İçerik”); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem Babamın Çiftliği’nin sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Babamın Çiftliği’ne lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi’ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer unsurlar, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi’ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Babamın Çiftliği’nin önceden açık yazılı izni olmadan Babamın Çiftliği’nin markalarını veya ticari unvanlarını kullanamayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Site’sinin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi’nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği unsurlarında bilgi sahibi olmanız halinde Babamın Çiftliği’ye yazılı bilgi vermeyi kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’ni işbu Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanma ve işbu bölümde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi’ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde İnternet Sitesi ve/veya İçerik’e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız.

Taahhütte Bulunmama ve Sorumluluk

 

İnternet Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiç bir taahhüt vermez. Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi’nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da Trojan içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan da sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Babamın Çiftliği sorumlu tutulamaz. Babamın Çiftliği ayrıca İnternet Sitesi’ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Şart ve Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

İçerik de dâhil olmak üzere İnternet Sitesi’ni kullanımınızın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. İnternet Sitesi, Kullanım Şart ve Koşulları ve İçerik’ten memnun değilseniz İnternet Sitesi’ni kullanımınızı durdurabilirsiniz.

 

Mevzuata Uyum

 

İnternet Sitesi, İnternet Sitesi’nin veya İnternet Sitesi’ne erişimin yasaklandığı yerdeki kişilere yönelik değildir. Herhangi bir sebeple bu yasaklara tabi olan kişiler İnternet Sitesi’ne erişmemelidir.

Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi veya İçerik’in her yerel kanun uyarınca kullanıma uygun olduğu veya bunlara her yerel kanunca cevaz verildiği hususlarını ileri sürmemektedir. İnternet Sitesi’ne erişenler bunu kendi inisiyatifleri ile yapmaktadırlar ve mevzuata uyulması hususunda kendileri sorumludurlar.

 

Tazminat

 

Babamın Çiftliği’ye, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

 1. İnternet Sitesi’ni kullanımınız,
  II. Kullanım Şart ve Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,
  III. İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanılmasının
  a. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
  b. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,
  IV. İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz, İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız,
  V. İşbu Kullanım Şart ve Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz,

Üçüncü şahıslar tarafından Babamın Çiftliği’ye, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Babamın Çiftliği’yi, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

 

Kullanım Şart ve Koşulları’nın bu bölümünde İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ile ilgili veya bunlardan doğan tüm ödemelere, masraflara, zararlara ve harcamalara (vekalet ücretleri de dâhil) ilişkin olarak Babamın Çiftliği’yi, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

 

Bölünebilirlik ve Feragat

 

İşbu Kullanım Şart ve Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Kullanım Şart ve Koşulları’nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynen yürürlükte olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Şart ve Koşulları’nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

 

Sözleşme, Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Şart ve Koşulları Babamın Çiftliği ile aranızda İnternet Sitesi kullanım koşulları kapsamında sözleşmenin tamamını oluşturur ve bundan önceki tüm anlaşmaların ve yazılı/sözlü diğer tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Kullanım Şart ve Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

****************************************************************